Föreningar

 • Pörtom hembygdsförening
 • Har hand om hembygdsmuseet som huvudsakligen består av: Alholma gård med glasbruks- och bankmuseum, Småttgården med vackra allmoge interiörer samt Viktor Dalbos målarateljé och hem. I Alholma gård ordnas konstutställningar sommartid.
  Hembygdsföreningen arrangerar också allsångskvällar och marknader på museiområdet.
  Under sommarmånaderna finns guide på området.

 • Pörtom modellflygklubb
 • Föreningen för alla som är intresserade av radiostyrda flygplan. Föreningen har ett eget flygfält i Velkmossa.

 • Röda korset
 • Har verksamhet enligt röda korsets principer
  Kontaktperson: Kent Wägar

 • Folkhälsan
 • Folkhälsan i Pörtom är en aktiv lokalförening. Man arrangerar bl.a. simskola, trivselcafé, karacafé, stavgångsgrupp för pensionärer. Föreningen delar även ut cykelhjälmar till alla barn på orten som börjar i skolan.

 • Pörtom sportklubb
 • Aktiv förening med både skidspår, rink, tennisbana och sportplan

 • Pörtom ungdomsförening
 • Flitig förening med revy, danser, loppis och andra aktiviteter i ungdomslokalen

 • Pörtom brandklubb
 • Håller oss trygga vid bränder och översvämningar. Brandstation finns på Berga längs riksväg 8.

 • Pörtom byaråd
 • Verkar för hela byns bästa. Arrangerar julöppning och påskbrasa. Sköter även om sommarplanteringar och bänkar.

 • Pörtom marthaförening
 • Har inspirerande program och utfärder för kvinnor i alla åldrar.

 • Pörtom hem och skola
 • Arbetar för Pörtom skolas bästa och för ett gott samarbete mellan skolan och hemmet

 • Jaktföreningar